top of page
Ara

KARMİK BORÇLAR NEDİR?

Karmik borçlar isminizde var olmayan sayılardır.


Karmik Borç adı kulağa uğursuz gelebilir, ancak aslında harika motivasyon kaynaklarıdır. Eksik olan sayıları bulmak için doğumdaki tam adınız analiz edilerek bulunurlar.


Karmik Borçlara sahip olup olmadığınızı görmek için aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.


Karmik Borçların ortalama sayısı ikidir, ancak dört hatta beş olması o kadar da nadir değildir ve hiç Karmik Dersinizin olmaması da olağandışı bir durum değildir.


-Ω-


Karmik Borçlarınız, Numeroloji Alfabesine bakılarak, isminizde var olmayan sayılarla bulunur.


Numeroloji haritanızda hiç, bir veya birkaç Karmik Borcunuz olmayabilir. İsminizde her sayıdan en az bir tane varsa bu hayatta hiç karmik borcunuz yok demektir. Numeroloji'de bu duruma Kamil-İnsan Karması deriz.


-Ω-


Karma = "ne ekersen onu biçersin"

Eğer karmaya inanan biriyseniz, karmanın bazen yaşamları aştığının söylendiğini bilmek ilginizi çekebilir. Karmik borç tam da budur: geçmiş yaşamlardan gelen karma.


İyi haber şu ki, kendinizinkini anladıktan sonra onu dengelemek için adımlar atabilirsiniz.


-Ω-


Karmik borç nedir?


Karmik borç, geçmiş bir yaşamda meydana gelen ve şimdi bu yaşamda telafi etmeye çalıştığınız bir şeyi tanımlar. Karmik bir derste ustalaşmadığınızda, siz ustalaşana kadar tekrar tekrar kendini tekrar edecektir. Karmik borç dünyanın sonunun geldiği anlamına gelmez. Çoğumuzun karması var ama bunun etrafında korku ve utanç duymak büyümeye yardımcı olmaz. Bunun yerine, bu borçları "geri ödemenin" veya dengelemenin pek çok tatmin edici yolu vardır.


-Ω-


Karmik borcunuz olduğuna dair işaretler:


1.

Görünüşte açıklanamaz davranışlar ve kalıplar yaşıyorsunuz.

Bu davranışlar eğer bu yaşamda açıklanamıyorsa, büyük olasılıkla geçmiş bir yaşamdan kaynaklanmaktadır. Bu, çoğu mantıksız korkuyu veya bu yaşam bağlamında başka türlü anlam ifade etmeyecek diğer davranışları veya kalıpları anlamlandırma eğilimindedir.


İster açık su korkusu, ister neşeden kaçınma, ister otorite figürlerine güvensizlik olsun, bu yaşamda bir duyguyu veya davranışı açıklayabilecek hiçbir şey yoksa, geçmiş bir yaşamdan kaynaklanıyor olabilir.


2.

Ustalık fırsatları kendilerini gösterir.

Sorundan kaçınmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer karmik borcunuzu ele almazsanız, o sürekli karşınıza çıkacak ve sizi hesaplaşmaya ve karmanızda ustalaşmaya çağıracaktır.


Tıpkı herhangi bir kalıp gibi, bu tamamlanmamış karma döngüleri de öz farkındalık geliştirmezseniz alışkanlıklara dönüşebilir, böylece zamanla daha fazla tamamlanmamış karma biriktirirsiniz.


3.

Bir veya daha fazla karmik ilişkiniz oldu.

Bazen karmik borç, yaşamları kesiştiren çok yakın ilişkilerle ilgilidir ve karmik ilişkiler burada devreye girer.


Örneğin, size aynı dersi tekrar tekrar öğretiyor gibi görünen belirli bir kişiyle tekrar tekrar bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Bu ilişkiler zehirli olabilir, ancak karmik borcumuz üzerinde çalışmamız için de gerekli olabilirler.


4.

Hayatınızda tekrar eden bir veya daha fazla temanın farkındasınız.

Yine, borçlarınızı gömmeye çalışsanız bile, muhtemelen hayatınızda sürekli olarak ortaya çıkan temaları ve sorunları zaten biliyorsunuzdur.


Tamamlanmamış karmanın bir tuzak gibi hissettirebilir ve kapana kısılmış hissetmeyi görmezden gelmek zordur. Karmik borçlar zaman zaman üstesinden gelinemeyecek kadar büyük ve ezici gelebilir, ancak bunlardan kaçınılamaz.


5.

Karmik borç sayılarınız var.

Son olarak, numerolojik bir bakış açısıyla, bazı insanların (ancak hepsinin değil) kişisel numeroloji haritalarında karmik borç numaralarına sahip olduğunu açıklıyor. Bu sayılar 1'den 9'a kadardır. Bir veya birçok karmik borcunuz olabilir. Hatta hiç karmik borcunuz olmayabilir.

Bknz: Kamil-İnsan


-Ω-


Karmik Borçlarınız Size Ne Anlatıyor?


Numeroloji hayatta belirli güçlü ve zayıf yönlerimiz olduğunu anlatır. Karmik borçlar şu anda zayıf olduğumuz ve bu yaşamda yüzleşmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken alanlardır. Birden fazla Karmik Borç olabilir. Bunlar isminizde belirli sayıların olmamasıyla belirtilir.


İsminizdeki harfler ve sayılar sahip olduğunuz yeteneklere ve becerilere işaret eder. Bu özellikler, belirli araçların kullanımınıza sunulduğu bir atölyeye benzetilebilir. İsminizdeki harflerle temsil edilmeyen eksik sayılar, mevcut olmayan ve bu yaşam sırasında öğrenilmesi ve ustalaşılması gereken araçları ifade eder.


-Ω-


Karmik Dersler Hakkında Yanlış Bilinenler


Yanlış Bilinenler #1: Karmik Borçlar olmadan hayat daha kolaydır

Bu kadar basit olsaydı, her ebeveynin çocuklarının tam adında her sayının temsil edildiğinden emin olmasını önerirdim ve sorun olmazdı. Açıkçası, durum böyle değil. Genellikle en az bir Karmik Derse sahip olmanın ideal olduğu düşünülür, çünkü bu aynı zamanda harika bir motivasyon aracı olarak da işlev görür: Karmik borçlar boşluklar gibidir; doldurulmaları gerekir.


Yanlış Bilinenler #2: Ne kadar az Karmik Borcunuz varsa ruhunuz o kadar yaşlıdır

Bu doğru değil. Çokça karmik borcu olup yaşlı olan ruhlar vardır. Bunu anlamanın yolu farklıdır.


Yanlış Bilinenler #3: Karmik Borçlar kötüdür!

Bu da doğru değil. Aslında, Karmik Borçlar öğrenmek ve yaşamınızı zenginleştirmek için güçlü motivasyonlar olduklarından büyük bir değer olabilirler.


-Ω-


Karmik Borçların Büyüsü


Karmik Borçlar, iyi nedenlerden dolayı bir numeroloji haritasının en sevdiğim yönlerinden biridir. Örnek olarak bir danışanımdan bahsedeceğim.


Alaycı, eğitimli ve son derece zeki ebeveynlerden ve diğer aile üyelerinden oluşan bir ortamda doğdu - hepsi de hayatın ruhani/felsefi yönüyle az çok bağlantıları olmayan kişilerdi. Danışanım da aynı şekilde başladı, ancak nispeten hızlı bir şekilde tam tersine dönüştü. Karmik Dersi 7; 7 değerine sahip harflerin (G, Ğ, P ve Y) hepsi isminde eksik. 7, tüm sayılar arasında en ruhani, felsefi ve bilimsel olanıdır.


Ruhani dünyayı keşfetme yeteneği vardı ve bunu yapma arzusu - büyük ölçüde 7 Karmik Borç tarafından yönlendirilen bir arzuydu - daha da büyüktü. Erken yaşlardan itibaren, Karmik Dersinin temsil ettiği her şeye; yaşamın gizemine; büyük sorulara güçlü bir şekilde odaklandı. Tüm büyük ustaları, tüm büyük filozofları okudu ve hayattaki her şeye ruhani bir perspektiften ne anlama geldiği veya ona ne öğrettiği zemininde bakma alışkanlığı edindi.


Karmik Borç bulmak çok basit. Sadece isminizde eksik olan rakamları tespit edin.


-Ω-


NUMEROLOJİ ALFABESİ


1 A, J, S, Ş

2 B, K, T

3 C, L, U, Ü

4 D, M, V

5 E, N, W

6 F, O, Ö, X

7 P, Y, G, Ğ

8 H, Q, Z

9 R, I, İ


-Ω-


Karmik Borçlarınız deneyimlerinizle örtüşüyor mu?


Karmik Borç 1

Karmik Borç 2

Karmik Borç 3

Karmik Borç 4

Karmik Borç 5

Karmik Borç 6

Karmik Borç 7

Karmik Borç 8

Karmik Borç 9


-Ω-


Şimdiye kadar, bir kişinin karakterinin en güçlü ve genellikle en belirgin yönlerinden bahsettik. Ancak şimdi insanların kendilerinin bile farkında olmadıkları arzu ve hırslar tarafından yönlendirildikleri daha gizli alanlara giriyoruz.


Özgür insanlar olabilmek için bu ince, bilinçdışı özellikleri bilinçli hale getirmeliyiz. Yaşamlarımızın kontrolünü elimize alabilmek için en derin girintilerimizde kendimizin farkına varmalıyız.


-Ω-

bottom of page