Temmuz 7, 2022 numeroloji

”Bolluk”Zenginlik” Fakirlik ”Kıtlık ”Bilinci

‘’ Bizler bu hayatta ruhsal deneyimler yaşayan insan oğulları değiliz ”

” Bizler bu hayatta insani deneyimler yaşayan ruhsal varlıklarız ‘’

Yaradan dünyada yaşayan herkese hür irade verdi. Yaşamaları için gereken tüm ortamı onlar için düzenledi ve sonra bir adım geri çekilerek yaşamı ve insanlığı gözlemlemeye başladı. Bakalım hür iradelerini nasıl kullanıyorlar ve insan bedeninde ruhsal ve sonsuz bilinçler olarak var olmayı nasıl başarıyorlar diye. Çünkü burada deneyimlediğimiz her şey ve her duygu bilinçlerimize eklenerek çoğalıyor ve birikiyor. Yuvaya dönüşte ihtiyacımız olan daha evrimleşmiş versiyonumuzu yaratıyor. Ruhların insan bedeninde dünyayı tecrübe etmesinin amacı bu iken insanoğlu burayı bir düalite / ikilik dünyasına çevirdi ve her hayatında kendine daha fazla negatif duygu ekledi. Işıkla ve yaradanla bağını koparttı. Bilinç evrimleşmesi arayışından kendini arama arayışına geçti Kendi yarattığı bu nefsani ve madde dünyada kendini, yaradılışını ve yaradanla bağını  ( bağışıklık- bağ+ışık) unuttu ve kayboldu.

Yüzyıllardır süregelen açgözlülük, kontrol, korku, ego ve güç savaşları ile karanlık tarafını evrimleştirdi. İlahi planda bunun da bir sebebi vardı mutlaka ama artık ışık çağında ışık tarafını bilinçlendirme zamanı geldi. Bu ise diğer duygudan daha fazla emek, bilgi, sevgi, vicdan ve bireysel çalışma gerektiriyor. İşte başlıkta bahsi geçen bolluk konusu da ışığın ve ruhsal özün maddi dünyadaki maddeye hakimiyetinin ve farkındalığının konusudur.

Neden bazı insanlar zengin bazı insanlar fakir doğar ? Çok tanıdık bir soru değil mi. Özellikle bizim ülkemizde. Neredeyse her 100 kişiden 89 un soracağı soru. Cevap ilahi düzlemde saklı yeter ki sen kendini aç ve öğren. Dünyaya gelmeden önce her ruh varlığı adını seçtiği gibi doğacağı aileyi de seçer. Bu seçimde önemli olan ruhun bu enkarnasyonunda  hangi özelliklerini evrimleştirmek istediği ve  bu gelişimi için en uygun  aile karmasının belirlendiğidir. Varlıklı ya da yoksul bir aileye doğma ruhun seçimidir. Burada asıl olan ruhun alması gereken dersleri en uygun koşullarda alabilmesinin sağlanmasıdır yoksa ilahi öz zaten tam anlamıyla verimlidir.

Bu hayatları seçen, insan duyguları ile evrimleşen bilinçler,yaşadıkları hayattan bazı dersler çıkartırlar. Çoğu zaman arabesk yaklaşımlar ve korku ya da acı ile evrimleşmeyi beslerken.(karanlıktan beslenme) Uyanan ve yola çıkan diğer bilinçler ise yaratım, bolluk duygusu ve kendi özlerine duydukları inanç ile kendilerini beslerler( ışıktan beslenme)

Fakirlikten alınacak dersler nelerdir? Öncelikle çalıştığınız derslerden biri kendine değer vermektir. Şartlar ne olursa olsun değerli bir varlık olduğunuzun kabulüne varmaktır. Çünkü düşünce ve inanç sisteminizi dönüştürerek bolluk bilincine açık olmayı öğrenebilirsiniz. Belki de bağımsızlığı öğrenmek için bağımlılığa ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Fakirlikten çıkartılacak ders ruhani ( evrensel ) konularda evrimleşmek, ustalaşmak yani inançlarınızı ve sınırlarınızı değiştirmek olacaktır. Çünkü siz eyleme geçerek ve kendinize acımayı bırakıp zorlukların üstesinden bir bir geldikçe ilahi plan bu konuda sizi daha güçlü desteklemek için harekete geçer.

Zenginlikten alınacak dersler nelerdir? Zenginlik beraberinde sorumluluğu da getirir çünkü paranı müsrifçe harcayabilirsin, kişisel güç edinmek için kullanabilirsin ya da akıllıca ve yüksek bir amaç için kullanırsın. Zengin bir insanın bazen cevabını arayacağı şey niçin sevildiği olacaktır. Kendisi için mi mal varlığı için mi yani kişiye fakirlikte olduğu gibi öz saygı dersi sunar. Buradaki fark karşısına baştan çıkarıcı dünya malzemeleri çıkar ve asıl sınav orada başlar. Zengin kişi kendini diğerlerinden üstün görebilir ki bu ruhsal kanunların birlik maddesi ile çelişir. Yüreğinin saflığını korumakta zorlanır ki bu da en zor testlerden biridir.

**fiziksel nesneler insanları dünyaya ve maddi zenginliğe bağlar ve kişilerin ruhlarını ruhani gerçekliği aramaktan alıkoyar.

Ruhumuz fakir olmayı neden seçer ? Bu seçimi yapan yüksek benliğinizdir. Yüksek benliğiniz tüm yaşam deneyimlerinizi ve tüm yolculuğunuzu değerlendirerek bu yaşamda ihtiyaç duyduğu gelişimi sağlamak adına buna karar verir. Tabii ki geçmiş yaşam deneyimleriniz bu seçimde  oldukça etkilidir.

İşte ruhunuzun fakirliği seçme nedenlerinden bazıları , lütfen kalbinizle okuyun **

Ruh paranın kötülük taşıdığına ve kötülük getireceğine inanıyor olabilir o yüzden mümkün olduğunca az miktarda parayı tercih eder

Geçmiş yaşamlarda zenginliğin size mutsuzluk getirdiğini keşfetmiş olabilirsiniz.

Diğer zenginleri istismar etmiş olabilirsiniz. Evrensel yasalar gereği bu hayatta tam tersini deneyimlemeye ihtiyaç duyarsınız

Maddi durumun çok fazla sorumluluk içerdiğini keşfetmiş olabilirsiniz.

Maddiyattan ziyade sevgiye önem veriyor olabilirsiniz.

Zenginlikten fakirliğe, fakirlikten zenginliğe geçen insanlar bunu nasıl başarıyorlar ?Onlar sadece inançlarını değiştirip dönüştürüyorlar. Evrensel çekim yasası der ki neye inanırsan onu çekersin. Her an kendi gerçekliğini yaratırsın. Bu sebeple zenginliği de fakirliği de yaratan insanın kendisidir. Yolculuk aslında kıtlık yokluk bilincinden çıkıp bolluk bilincine ulaşmak olmalıdır.

Bolluk bilinci nedir; İyi olanın size sürekli akmasını hak ettiğinize ve bunu almaya açık olduğunuza inanmaktır. Bereketin çoktan etrafınızı sardığını hisseder, bilir ve onu içeri alırsınız.

Kıtlık-Fakirlik bilinci nedir ; Sizin için yeteri kadar sevgi, para, başarı, iş veya mutluluk olmadığına ve bunu hak etmediğinize inanmaktır. Bu yanılsama birçok insanı gene insanların yaydığı kolektif korku bilinci ile esir tutmaya devam ediyor. İşte uyanmak  bolluğa kapıyı açmak ve korkunun üstesinden gelebileceğiniz bir duygu olduğunu anlamak  sizin yeni bilincinizi aktive etmenizi sağlayacaktır.

 

 

Get in Touch

Merak Ettikleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Güncellemelerimizi ilk siz öğrenin !

Whatsapp grubumuza katılabilir veya diğer iletişim araçlarından bize ulaşabilirsiniz.

Get in Touch